Rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

trápit se, soužit se, kormoutit se, radovat se

Relevantní k rmoutit se