Rodina

Rodina je seskupení lidí, které jsou spojeny příbuzenským vztahem, láskou a podporou.

příbuzenstvo, příbuzní, familie, rod, děti, potomstvo

Relevantní k rodina