Rokovat

Rokovat znamená vést diskuze nebo jednání mezi účastníky, aby se došlo k dohodě nebo kompromisu.

projednávat <co>, jednat <o čem>, rozprávět, hovořit, debatovat, diskutovat

Relevantní k rokovat