Rotační

Rotační je pojem označující obecný pohyb rotujícího tělesa po oběžné dráze kolem středu.

Relevantní k rotační