Rotační

Rotační je pojem používaný pro pohyb nebo změnu polohy kolem osy. Označuje točivý pohyb, otáčení nebo víření.

Relevantní k rotační