Rovný

Rovný znamená rovnoběžný, vodorovný, srovnaný, přímý nebo hladký.

přímý, křivý, nerovný, vztyčený, vzpřímený, plochý, hrbolatý, zprohýbaný, urovnaný, stejnoměrný, spořádaný, správný, stejný, shodný, rovnocenný, nerovný, upřímný, otevřený, úplný, plný, zaokrouhlený, celý

Relevantní k rovný