Rozčilovat

Rozčilovat se znamená projevovat silnou negativní emoci a nespokojenost vůči něčemu.

Relevantní k rozčilovat