Rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

dřít (rány), drásat, rozervávat

Relevantní k rozdírat