Rozhořčovat se

Rozhořčovat se znamená nesouhlasně vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým.

Relevantní k rozhořčovat se