Rozkládat se

Rozkládat se: rozdělit se, rozptýlit se, rozestoupit se, rozrůst se, rozšířit se.

prostírat se (město), ležet, nacházet se, kazit se (maso), hnít, rozpadávat se

Relevantní k rozkládat se