Rozladění

Stav emocionálního zneklidnění a nespokojenosti, kdy se člověk cítí podrážděný nebo zklamaný.

nesoulad, nevůle, neshoda, rozepře, svár

Relevantní k rozladění