Rozléhat se

Šířit se rychle po okolí, šířit se na všechny strany.

Relevantní k rozléhat se