Rozmach

Rozmach je rychlý růst nebo rozvoj něčeho, např. obchodu, podnikání, ekonomiky nebo vědy.

vzrůst^1, rozkvět, rozvoj, úpadek, mávnutí, máchnutí

Relevantní k rozmach