Rozpadávat se

Rozpadávat se znamená ničit nebo se rozkládat do méně složitých složek.

Relevantní k rozpadávat se