Rozporný

protikladný, kontradiktorický, protichůdný, konfliktní

Relevantní k rozporný