Rozpřáhnout se

napřáhnout ruku, rozmáchnout se

Relevantní k rozpřáhnout se