Rozpřáhnout se (k úderu)

Relevantní k rozpřáhnout se (k úderu)