Rozsah

velikost, rozměr, rozloha, míra, objem, množství, počet, meze, rozpětí

Relevantní k rozsah