Roztřídění

Organizování věcí do skupin, systémů nebo kategorií k dosažení lepšího přehledu nebo uspořádání.

Relevantní k roztřídění