Roztržitost

Roztržitost je stav mysli charakterizovaný nepozorností, nedostatkem soustředění a zmateností.

nesoustředěnost, roztěkanost, nepozornost, soustředění

Relevantní k roztržitost