Rozum

Rozum je schopnost logického myšlení, uvažování, rozumění a poznávání. Představuje schopnost analyzovat a vyvozovat závěry.

mínění, názor, úsudek, soud, nápad, intelekt, vědomí

Relevantní k rozum