Rozum

Rozum je intelektuální schopnost člověka porozumět věcem, myšlenkám a situacím, včetně schopností logického uvažování a analytického myšlení.

mínění, názor, úsudek, soud, nápad, intelekt, vědomí

Relevantní k rozum