Rozvaha

Rozvaha je finanční výkaz, který odhaluje finanční stav podniku v určitém časovém období. Zobrazuje všechny aktiva, pasiva a kapitál společnosti.

Relevantní k rozvaha