Rozvážnost

Rozvážnost je schopnost uvažovat předem a učinit rozumná rozhodnutí s ohledem na okolnosti.

rozvaha, opatrnost, lehkomyslnost

Relevantní k rozvážnost