Rozvážnost

rozvaha, opatrnost, lehkomyslnost

Relevantní k rozvážnost