Rozvážnost

Rozvážnost je schopnost uvažovat trpělivě a moudře, rozhodovat se a jednat s opatrností.

rozvaha, opatrnost, lehkomyslnost

Relevantní k rozvážnost