Rozvrh

Rozvrh je uspořádání činností v čase pro určitý účel, obvykle se jedná o školní nebo pracovní časový plán.

rozvržení (díla), kompozice, plán, postup, program, rozdělení

Relevantní k rozvrh