Rozžhavenost

Rozžhavenost je stav, kdy je látka nad určitou teplotou, což má za následek změny jejích fyzikálních vlastností.

Relevantní k rozžhavenost