Různice

neshoda, roztržka, spor, hádka, rozkol, svár

Relevantní k různice