Rvačka

Rvačka je násilný střet dvou nebo více osob, který obvykle zahrnuje fyzickou agresi, boj nebo bojové chování.

pranice, potyčka, pračka

Relevantní k rvačka