Rvanice

Rvačka nebo rvanice jsou násilné fyzické konflikty mezi dvěma nebo více osobami.

Relevantní k rvanice