Rychlost (palby)

Rychlost palby je počet výstřelů, které zbraň dokáže vystřelit za jednotku času.

Relevantní k rychlost (palby)