Samovolnost

Samovolnost je schopnost něčeho nebo někoho dělat činnosti nebo jednat bez vnějšího vlivu.

Relevantní k samovolnost