šarvátka

Šarvátka je boj mezi dvěma nebo více osobami, který se obvykle odehrává bez zbraní.

potyčka, bitka, srážka, půtka, rozepře, spor

Relevantní k šarvátka