Satirický

Satirický: vyjadřující se kriticky nebo ironicky tím, že využívá humoru.

posměšný, výsměšný, kousavý, jízlivý, sarkastický

Relevantní k satirický