Sdružovat

Sdružovat znamená spojovat se, sjednocovat se do skupin, aby se dosáhlo určitého cíle.

spojovat (výrobce), slučovat, seskupovat

Relevantní k sdružovat