Sen

Sen je stav mysli, během kterého se mohou vyskytnout obrazy, pocity a myšlenky.

snění, spánek, bdění, iluze, vidina, přelud, blouznění, tužba, touha, přání, smrt

Relevantní k sen