Setřepat

setřást (teploměr), sklepat, otřepat

Relevantní k setřepat