Setrvávat (na místě)

Setrvávat znamená zůstat na stejném místě, nehýbat se, zůstat bez pohybu.

Relevantní k setrvávat (na místě)