Sexuální

Sexuální se týká souvisejících činností, které se týkají pohlavního styku, reprodukce a zábavy.

pohlavní, pudový

Relevantní k sexuální