Sexuální nedotčenost (u muže)

Sexuální nedotčenost je stav, kdy muž nemá žádné sexuální styky s ostatními lidmi.

Relevantní k sexuální nedotčenost (u muže)