Sexuální (pud)

Sexuální pud je přirozená touha po pohlavním styku, která je součástí lidské přirozenosti.

Relevantní k sexuální (pud)