Shoda

Shoda je soulad, shodnost, kdy dvě nebo více stran, názorů či činů souhlasí.

shodnost, soulad, harmonie, kongruence, inkongruence

Relevantní k shoda