Shromažďovat se

Sbírat se, seskupovat se; společně trávit čas a diskutovat.

Relevantní k shromažďovat se