Skeptický

Skeptický = vyžadující pečlivou zkoumání, neschopnost přijmout něco na základě víry nebo domněnek; opatrný při uznávání nových myšlenek.

nedůvěřivý, pochybovačný

Relevantní k skeptický