Sklánět se

Představovat úctu a respekt k něčemu nebo někomu, projevovat poslušnost nebo pokoru.

ohýbat se, shýbat se, schylovat se, narovnávat se, snižovat se <před kým>, svažovat se (stráň)

Relevantní k sklánět se