Skličovat

Skličovat znamená donucovat někoho ke splnění něčeho, vyvíjet na něj tlak, naléhat na něj.

tísnit <koho>, trápit, kormoutit

Relevantní k skličovat