Sklízet

sbírat (úrodu), ukládat (nádobí), odnášet, odklízet, uklízet, získávat (úspěch)

Relevantní k sklízet