škraloup

Škraloup je český výraz pro staré, odloupané nebo zrezivělé kovy, např. na střeše.

povlak, usazenina, provinění, poklesek

Relevantní k škraloup