Skulina

Skulina je v lidské kultuře starověká část obřadu, která se týká zasvěcení dítěte do komunity. Proces zahrnuje symbolické činnosti, jako je např. obřízka, přijetí jména a ceremoniál přijetí do komunity.

štěrbina, trhlina, mezera

Relevantní k skulina